Important Dates Of Ashwin Month 2022

Author – Padmaja Vangala

Sri Ganeshaya Namaha
Sri Gurubhoy Namaha
Sri Lakshmi Narasimha Parabrahmaney Namaha

Important Dates Of Ashwin Month 2022

09.26.22 (Monday)  Ashwin Shukla Prati pada  Navratri begins Ghata Sthapana
 09.20.22  (Wednesday)  Ashwin Shukla paksha Tritiya  Gauri Tritiya
 09.29.22 (Thursday)  Ashwin Shukla paksha Chaturthi  Shree Vinayak Chaturthi
 09.30.22  (Friday)  Ashwin Shukla Panchami  Lalitha Panchami, Mahalakshmi

puja

 10.02.22  (Sunday)  Ashwin Shukla paksha Saptami  Bhanu Saptami Saraswathi puja
 10.03.22 (Monday)  Ashwin Shukla paksha Ashtami  Durgashtami
 10.04.22 (Tuesday)  Ashwin Shukla paksha Navami  Maha Navami end of Ashwin Navratri
10.05. 22  (Friday)  Ashwin Shukla paksha Dashami Vijay Murth 14. 23 TO  15. 13.  Dasara, Aparajita puja, Vijay Dashami, sree madhvacharya Jayanti, Shani Pooja, Ashwa puja.
 10.06.22  (Saturday)  Ashwin Shukla paksha Ekadashi  Pasha kusha Ekadashi
10.07.22  (Sunday)  Ashwin Shukla paksha Dwadashi and Thrayodashi  Pradosh pooja and donate milk
10.09.22  (Sunday)  Ashwin Shukla Purnima  Sharad, Purnima, kojagiri Purnima, Lakshmi Indra pooja night time, Akash deepam till Deepavali.
10.11.22  (Tuesday)  Ashwin Krishna paksha Dwitiya  Bhoomi Ashwin, Reciting Devi atharvasheersham for 21 times
10.13.22  (Thursday)  Ashwin Krishna paksha Chaturthi  Sankatahara Ganesh Chaturthi.
 10.17.22  (Monday)  Ashwin Krishna paksha Ashtami   Kala Ashtami
 10.01.22  (Tuesday)  Ashwin Krishna paksha Navami  Hemant Ritu
10.21.22  (Friday)  Ashwin Krishna paksha Ekadashi and Dwadashi Rama Ekadashi, Govatsa Dwadashi, worship of cow between 5 PM to 7 PM.
10.22.22  (Saturday)  Ashwin Krishna paksha Dwadashi and Thrayodashi  Guru Dwadashi Dhanteras, Shani pradosh, deepdanam.
 10.23.22  (Sunday)  Ashwin Krishna paksha Chaturdashi Naraka Chaturdashi, abhyanga Snan, Rupa Chaturdashi.
 10.24.22  (Monday)  Ashwin Krishna paksha Amavasya  Amavasya

Kuber Lakshmi pooja

 10.25.22  (Tuesday)  Ashwin Krishna Paksha Amavasya  Surya Graham

Leave a comment