Satha Chandi Yaaga

  • Sale
  • Regular price $ 1.00 USD
  • 1 available

Sri Vilambi Namasamvatsara Satha Chandi Yaaga 

Sarvabadha Vinirmukto, Dhandhanyasutanvitah |
Manushyo Matprasaden Bhavishyati Na Sanshyah ||

For Names Registration Please Click Here

Event Details:

    S.No        Date      Event Name
    1.

  12/31/2018
   (Monday)

Sri vigneswara pooja and Punyaha vachanam,
Rakshabhandanam,panchagavya prashan,Maha Sankalpam,Ruthvika warana deeksha dharaman,Akhanda Deeparadhana,Sri chandi sahitya sarvatho bhadra mandala devatha avahanam,Ganapathi Homa,chandi moola mantra avahanam,Chandi parayanam,Moola mantra parayana,Neerajanam, Mantra pushpam,Teerdha prasada vitarana
    2.   01/01/2019
   (Tuesday)

Nitya pooja,Mantaparchana,chandi saptashati parayanam,Chandi moola mantra anushtanam,chandi moola mantra havanam,Neerajanam,Mantra pushpam,Teerdha prasada vitarana

    3.

  01/02/2019
  (Wednesday)

Nitya pooja,Mantaparchana,chandi saptashati parayanam,Chandi moola mantra anushtanam,chandi moola mantra havanam,Neerajanam,Mantra pushpam,Teerdha prasada vitarana
    4.   01/03/2019
  (Thursday)
Nitya pooja,Mantaparchana,chandi saptashati parayanam,Chandi moola mantra anushtanam,chandi moola mantra havanam,Sri Rudravanam,Neerajanam,Mantra pushpam,Teerdha prasada vitarana
    5.   01/04/2019
    (Friday)
Nitya pooja,Mantaparchana,Chandi Homam,Maha Poornahuthi,Neerajanam,Mantra pushpam,Teerdha prasada vitarana,Veda Swasti,Mahadasirvachanam,Anna Prasadam.